Procesele-verbale din secţiile din ţară cu rezultatele alegerilor parlamentare şi ale referendumului au ajuns la Comisia Electorală Centrală. Ceva mai greu vor fi recepţionate rapoartele în original din SUA şi Japonia.


„În conformitate cu codul electoral, procesele verbale din străinătate sunt transmise în format electronic în Consiliul Electoral de Circumscripție. La necesitate aceste procese sunt confirmate telefonic. Ulterior, sunt recepționate în original. Timpul de primire a acestor procese verbale depinde de distanța de la care urmează să ajungă”, a menţionat Alexandru Berlinschii, șef direcție alegeri CEC.

Ulterior, CEC are la dispoziţie cinci zile pentru aprobarea proceselor-verbale. Până în data de 3 martie inclusiv, autoritatea electorală va expedia Curţii Constituţionale un raport privind rezultatele alegerilor.

Înalta Curte urmează să se pronunţe asupra legalității scrutinului până în 9 martie. Acest lucru se va întâmpla însă nu mai devreme de examinarea contestațiilor de instanţele de judecată.

Sursa: PUBLIKA.MD