Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor de la Postul de inspecție Tudora, raionul Ştefan Vodă au returnat un lot de cartofi alimentari în cantitate de 21,63 tone importat din Republica Belarus.

În urma controlului fitosanitar și al analizelor de laborator a fost depistat obiectul de carantină pentru țara noastră – Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus.

Conform legislației naționale, ANSA urmează să notifice depistarea obiectului de carantină, care este inclus, conform HG nr. 356, în Lista organismelor dăunătoare, plantelor, produselor vegetale şi altor obiecte a căror introducere şi răspândire în Republica Moldova este interzisă.