Cea de-a 29 aniversare a Zilei Drapelului de Stat al Republicii Moldova a fost sărbătorită astăzi, de conducerea raionului în frunte cu președintele raionului dnul Ghenadie Verdeș, serviciile desconcentrate și descentralizate, consilieri raionali și de primarii localităților din raion. Festivitatea a fost deschisă de Președintele raionului, care a comunicat despre importanta valorilor de stat. Drapelul fiind un simbol fundamental al independenţei de stat, care reprezenta statalitatea, istoria, neamul şi tradiţiile poporului nostru.
La finele evenimentului cei prezenți au participat la depunere de flori.